Košice , Slovensko

Parkinsonova choroba

Autor stránky : Eduard Fekete, Gymnázium Alejová 1 , Košice

Parkinsonova choroba je druhé najčastejšie neurodegeneratívne ochorenie, ktoré zásadným spôsobom ovplyvňuje bežný život pacientov. Najdôležitejším príznakom je spomalenosť a ochudobnenie pohybov, ktoré sa môže vo včasnom motorickom štádiu prejavovať napríklad zmenšením písma, neobratnosťou končatiny, chýbaním súhybov horných končatín pri chôdzi alebo svalovou stuhnutosťou. Tras, ktorý je najznámejším prejavom Parkinsonovej choroby nemusí byť prítomný u každého pacienta a môžeme ho
pozorovať u približne 70% pacientov, pričom tras je typicky kľudový (keď pacient nevykonáva žiadnu činnosť a končatiny má položené). V neskorších štádiách sa môžu pridávať aj problémy s chôdzou, stabilitou, často aj s opakovanými pádmi. Okrem motorických prejavov majú pacienti aj množstvo nemotorických prejavov, ktoré môžu zahŕňať napríklad problémy s močením, stolicou, výkyvmi krvného tlaku, nadmernou spavosťou, poruchami nálada, spánku a v neskorých štádiách často aj demenciou a halucináciami.
Problém diagnostiky je predovšetkým ten, že v čase objavenia sa prvých motorických prejavov, kedy sme v súčasnej dobe schopní na základe bežných postupov klinicky stanoviť diagnózu Parkinsonovej choroby, už ochorenie u človeka prebieha približne 10-20 rokov. Teda je v skutočnosti v pomerne pokročilom štádiu, kedy je možná len symptomatická liečba a všetky stratégie na spomalenie alebo zastavenie postupu ochorenia boli doteraz neúspešné. Identifikácia pacientov v predmotorickom štádiu je teda kľúčová k včasnej diagnostike ochorenia a možnosti vyskúšať aj cielenú liečbu na spomalenie progresie Parkinsonovej choroby.
V súčasnosti na Neurologickej klinike UPJŠ LF a UNLP, v spolupráci s partnerskými inštitúciami, prebieha rozsiahly dlhodobý výskumný projekt, ktorý sa zameriava na štúdium včasných štádií Parkinsonovej choroby (pred objavením sa ťažkostí s hybnosťou) a špecificky dvoch jej najdôležitejších rizikových faktorov. Jedným z najšpecifickejších prejavov včasného štádia ochorenia sú tzv. poruchy správania v REM spánku. Prejavujú sa hlavne nadránom rozprávaním alebo krikom spánku, rozhadzovaním rúk alebo nôh, vykonávaním pohybov, o ktorých sa pacientom práve sníva a u časti pacientov nebezpečným správaním spojeným s úrazmi a pádmi z postele. U viac ako 80-percent pacientov, u ktorých sa táto porucha vyskytuje vo veku vyššom ako 50 rokov, vznikne do niekoľkých rokov plne vyjadrená Parkinsonova choroba alebo iné neurodegeneratívne ochorenie. 

Druhým z týchto predmotorických prejavov je dôkaz prítomnosti patologickej bielkoviny alfa-synukleín v periférnych tkanivách, napríklad koži, črevnej sliznici alebo slinných žľazách - viac ako 80-percent pacientov, u ktorých sa tieto zmeny nájdu má alebo bude mať plne vyjadrenú Parkinsonovu chorobu.
V prípade zaradenia do projektu Vám bude umožnené testovanie obidvoch týchto rizikových faktorov, ako aj ostatných známych rizikových a prodromálnych markerov, na základe ktorých vieme s vysokou špecifickosťou určiť, či sa u Vás v priebehu najbližších rokov vyvinie Parkinsonova choroba alebo niektoré z iných príbuzných neurodegeneratívnych ochorení.

Čo to je a ako sa prejavuje Parkinsonova choroba ?

Please reload