Košice , Slovensko

Parkinsonova choroba

Autor stránky : Eduard Fekete, Gymnázium Alejová 1 , Košice

Na projekte spolupracujú pracovníci:
Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP, Košice
1.Internej kliniky LF UPJŠ a UNLP, Košice
Gastroenterologickej ambulancie Trebuňa s.r.o., Košice
Ústavu histológie a embryológie LF UPJŠ, Košice
Institute of Neurology, Medical University of Vienna, Viedeň, Rakúsko
Neurological Tissue Bank of the Hospital Clinic-IDIBAPS

(Institut d’Investigacions Biomediques August Pi i Sunyer) Biobank, Barcelona, Španielsko

Vedúci projektu:
Prof. MUDr. Zuzana Gdovinová, CSc.
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

 

Koordinátor projektu:
MUDr. Matej Škorvánek, PhD
Neurologická klinika LF UPJŠ a UNLP, Košice

Kto sme ?

Čo to je a ako sa prejavuje Parkinsonova choroba ?

Please reload