Košice , Slovensko

Parkinsonova choroba

Autor stránky : Eduard Fekete, Gymnázium Alejová 1 , Košice

Zadané kontaktné údaje slúžia striktne pre kontaktovanie pacientov vo zvýšenom riziku vzniku Parkinsonovej choroby poverenými pracovníkmi Neurologickej kliniky LF UPJŠ a UNLP.

V prípade, že riziko je u Vás podľa súčasných poznatkov malé, kontaktovaný/á nebudete.

Vyplnenie kontaktných údajov nie je spojené so zasielaním reklamných materiálov alebo obťažujúcich správ.

Čo to je a ako sa prejavuje Parkinsonova choroba ?

Please reload